Asp.Net Sitelerde Store procedure Kullanımı

Merhaba  arkadaşlar bu örnek makkalemde sizlere   asp.net sitelerde  store procedure  nasıl kullanırız  görelim

öncelikle  ben  kendime sql server  kitapevi  adında bir database kuruyorum    ve  bu database içinde 2 adet table oluşturuyorum   birinci table adı  kategoriler  ikinci table adıda  kitaplar

birinci  kategoriId , Kategori  ikinci  table ID , Adi KategoriID ,BasımEvi BasımTarihi Resim Link Fİyat

bir adet  Store Procedure Yazılım  aşağıda belirtilmiş   şekilde  oluçaktır unutmadan   kategorilerdeki  KatewgoriID ile kitaplardaki KategoriID  ilişkili bunuda hatırlatmış olayım

Alter Proc [sp_KitapBul]
@Kitap_Id int
as
Select kt.Kategori,kitap.Adi,kitap.BasimEvi,kitap.BasimTarihi,kitap.Resim,kitap.link,kitap.Fiyat from Kitaplar as kitap
inner join Kategori kt on  kt.KategoriID = kitap.KategoriID
where ID=@Kitap_Id

Gelelim Web Sayfamıza  Default.aspx Sayfamızda bir adet  listbox ve bir adet gridView bulunmaktadır   kaynak kodlarımızıda   ekliyelim

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
private SqlConnection cnn = new SqlConnection(“Data Source=.;Initial Catalog=KitapEvi; Integrated Security=true”);
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (IsPostBack == false)
{

SqlCommand cmd = new SqlCommand(“Select ID,Adi From Kitaplar”, cnn);
cmd.CommandType = System.Data.CommandType.Text;
SqlDataReader dr;
cnn.Open();
dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);

ListBox1.DataSource = dr;
ListBox1.DataTextField = “Adi”;
ListBox1.DataValueField = “ID”;
ListBox1.DataBind();
dr.Close();
}
}
protected void ListBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{

SqlCommand cmd = new SqlCommand(“sp_KitapBul”, cnn);
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
cmd.Parameters.Add(“@Kitap_Id”, SqlDbType.Int);
cmd.Parameters[0].Value = ListBox1.SelectedValue;
SqlDataReader dr;
cnn.Open
();
dr = cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
GridView1.DataSource = dr;
GridView1.DataBind();
dr.Close();
}
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.