Salı, Aralık 5, 2023
ANA SAYFA

Python ile basit bir hesap makinesi

Bu örnekte Python ile basit bir hesap makinesi nasıl yapılır onu göreceğiz

def topla(a, b):
return a + b

def cikar(a, b):
return a – b

def carp(a, b):
return a * b

def bol(a, b):
return a / b

print(“Hesap makinesine hoş geldiniz.”)
print(“1. Toplama”)
print(“2. Çıkarma”)
print(“3. Çarpma”)
print(“4. Bölme”)

secim = int(input(“İşlem seçiniz (1/2/3/4): “))

sayi1 = int(input(“Birinci sayı: “))
sayi2 = int(input(“İkinci sayı: “))

if secim == 1:
print(sayi1, ” + “, sayi2, ” = “, topla(sayi1, sayi2))
elif secim == 2:
print(sayi1, ” – “, sayi2, ” = “, cikar(sayi1, sayi2))
elif secim == 3:
print(sayi1, ” * “, sayi2, ” = “, carp(sayi1, sayi2))
elif secim == 4:
print(sayi1, ” / “, sayi2, ” = “, bol(sayi1, sayi2))
else:
print(“Geçersiz seçim.”)

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.