Salı, Kasım 28, 2023
ANA SAYFA

Adonet SqlDataConnect

 

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Data.SqlClient;

namespace EmployeeSqlConnection

{

/// <summary>

/// Adonet SqlDataConnectEmployees Yapısının  Oluşumu

/// WWW.egeonline.com

/// Saygılarımla Orhan Türk

/// </summary>

public class Employees

{
public int EmployeeId { get; set; }

public string FirstName { get; set; }

public string LastName { get; set; }

// Bu İşlemde Operatör Overload İşlemi Yapıyoruz Ve Burda Geriye Döndercek Deger Veriyoruz

public override string ToString()

{

return FirstName;

}

//Static Deger İçinde Bir List Ceviriyoruz Cevirilen List Deget GetMyAllEmployees Veiryoruz

public static List<Employees> GetMyAllEmployees()

{

//Burda Bir Genericlist Tanımlıyoruz Tanımladım Generic List Aşgıda Gelcek Degerleri Veiryoruz

List<Employees> Employee = new List<Employees>();

// SqlConnect  sunucumuzla  olan bağlantı Ayarımız

SqlConnection cnn = new SqlConnection(“Data Source=.;Initial Catalog=Northwind; Integrated Security=true”);

 

SqlCommand cmd = new SqlCommand(“Select EmployeeID, LastName, FirstName From Employees”, cnn);

// Connection Acıyoruz

cnn.Open();

//SqlDataReader nesneleri, bir select sorgusunu çalıştıran SqlCommand sınıfına ait, ExecuteReader metodu ile oluşturulmaktaydı. Çalıştırılan sorgu sonucu elde edilen kayıt kümesinde sadece okunabilir ve ileri yönlü hareket etmemize imkan sağlayan SqlDataReader sınıfı, belli bir t anında veri kanağından sadece tek bir satırı okumamıza izin vermektedir. Bu yönden bakıldığında, SqlDataReader sınıfı, verileri hızlı ve verimli bir şekilde okumamıza imkan sağlamaktadır. Örneğin aşağıdaki kod satırları ile, Sql sunucumuzda yer alan Employees  isimli tablodaki tüm satırlar okunarak ekrana yazdırılmıştır.

SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();

//Döngümüz Belirliyoruz  Ve Neyin İçinde Dönecegimz Belirliyoruz

while (rdr.Read())

{

Employees emp = new Employees();

 

emp.EmployeeId = rdr.GetInt32(0);

emp.FirstName = rdr.GetString(1);

emp.LastName = rdr.GetString(2);

 

Employee.Add(emp);

}

 

cnn.Close();//Baglantı  Kapanıyor

rdr.Close();//DataReader Close Ediyoruz

return Employee; // Dönen Degerimiz

 

}

}

}

Leave a Response

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.