Windows server 2008 core edition komutları

Merhaba uzun bir ara oldu  işlerim dolayısıyla  pek blog ilgilenemiyorum ama  çok kısa zamanda tekrardan

yeni güzel  makkale  sizleri bekliyor diyebilirim  vu bu arada  blog için gönderilen tüm  yorumların için ayrıca  herkeze  teşekkür ediyorum

Windows server 2008 core edition komutları from / dos screen

1. GENEL YAPILANDIRMA

IP Adresi Vermek:

Set IP Address:

Netsh interface ip set address “Local Area Connection” static 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.1

DNS Server IP Adresi Verme:

Set DNS

Netsh interface ip set dnsserver “Local Area Connection” static 192.168.10.10

Bilgisayar Adını Değiştirme:

Netdom renamecomputer /newname:

Domain’e Alma:

Netdom join /domain: /userD: /passwordD:

Remote Administration Aktif Hale Getirme :

netsh firewall set service RemoteAdmin ENABLE

Firewall’u Set Etme:

Netsh firewall set icmpsetting 8 ENABLE

Netsh firewall set opmode ENABLE

Map Network Drive:

net use [DriveLetter] \\Computername\ShareName

DriveLetter = D: E: F:

2. KURULUM VE YAPILANDIRMA

Local Administrator Password Değişimi:

Net user administrator *

Domain’e Pc Ekleme:

1. Netdom join %computername% /domain: /userd:\username> /password:*

2. Bilgisayarı restart edin.

Domain’den Pc Çıkarma:

Netdom remove

Bir Kullanıcıyı Local Administrator Grubuna Ekleme:

Net localgroup Administrators /add \

Bir Kullanıcıyı Local Administrator Grubundan Çıkarma:

Net localgroup Administrators /delete

Local Pc’ye Kullanıcı Ekleme:

Net user /add *

Local pc’ye grup ekleme:

Net localgroup /add

Domain’e üye bir pc’nin adını değiştirme:

Netdom renamecomputer %computername% /NewName: /userd: /password:*

Workgroup’ta çalışan Pc’nin adını değiştirme:

1. Netdom renamecomputer /NewName:

2. Bilgisayarı restart edin.

Paging file yönetimini iptal etme:

Wmic computersystem where name=”” set AutomaticManagedPagefile=False

Paging file yapılandırması:

Wmic pagefileset where name=”” set InitialSize=,MaximumSize=

Where:

path/filename: paging file’ın bulunduğu path’in adı

initialsize: byte cinsinden paging file’ın başlayacağı değer

maxsize: byte cinsinden page file’ın maxiumum alacağı değer

Statik IP Adresi Değiştirme:

1. Komut satırını açın ve Ipconfig /all komutunu girin.

2. Bir text dosyasına bu bilgiyi kaydedin . (ipconfig /all >ipconfig.txt).

3. Komut satırında Netsh interface ipv4 show interfaces komutunu çalıştırın.

4. Listeyi doğrulayın.

5. Netsh interface ipv4 set address name source=static address= gateway=

Static DNS Adresi ekleme:

1. Netsh interface ipv4 add dnsserver name= address= index=1

2. Komut satırında aşağıdakini yazın:

Netsh interface ipv4 add dnsserver name= address= index=2

Static IP Adresini iptal edip DHCP Server’dan IP Adresi alma:

Netsh interface ipv4 set address name= source=DHCP

Server aktivasyonu:

Slmgr.vbs -ato

Uzak bağlantı ile Server Aktivasyonu:

1. Komut satırını açın:

Cscript slmgr.vbs -ato

2. Cscript slmgr.vbs -did komutu ile bilgisayarın GUID’i görüntüleyin.

3. Cscript slmgr.vbs -dli

4. Lisans durumunun Licensed (activated) yazdığını kontrol edin.

3. NETWORKING VE FIREWALL

Server’ınızın bir Proxy server kullanmasını sağlama:

Netsh Winhttp set proxy :

IPSEC yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme:

Netsh ipsec

NAP yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme:

Netsh nap

Local routing tablosunu görüntüleme ve değiştirme:

Route

DNS Server ayarlarını görüntüleme ve yapılandırma:

Nslookup

TCP/IP network bağlantı protokol istatistiklerini görüntüleme:

Netstat

NetBIOS over TCP/IP (NBT)network bağlantı protokol istatistiklerini görüntüleme:

Nbtstat

Network bağlantıları için hop görüntülenmesi:

Pathping

Trace hop

Tracert

Multicast router yapılandırma ayarlarını görüntüleme:

Mrinfo

Remote Administration aktif hale getirme:

Netsh firewall set service remoteadmin enable

4. UPDATE, HATA RAPORLAMA VE GERİ BİLDİRİM

Otomatik update yapılandırma, var olan ayarları görüntülemek için:

Cscript scregedit.wsf /AU /v

Otomatik update’leri aktifleştirmek için:

Cscript scregedit.wsf /AU /4

Otomatik updateleri pasif hale getirmek için:

Cscript scregedit.wsf /AU /1

Error Reporting’i aktif hale getirme:

Var olan ayarları

Type: ServerWerOptin /query To komutu ile doğrulayın.

Detaylı raporlamayı otomatik olarak göndermek için

Type: ServerWerOptin /detailed

Özet raporları otomatik olarak göndermek için

Type: ServerWerOptin /summary

Error Reporting özelliğini pasif hale getirmek için

Type: ServerWerOptin /disable

Müşteri Deneyimi Geliştirme Programı (CEIP)

Varolan durumu görmek için

ServerCEIPOptin /query

Aktif hale getirmek için

ServerCEIPOptin /enable

İptal etmek için

ServerCEIPOptin /disable

5. SERVİSLER, İŞLEMLER VE PERFORMANS

Çalışan servisleri görmek:

Sc query

Net start

Servis başlatmak:

SC start

Net start

Servis durdumak:

SC stop

Net stop

Çalışan uygulama ve prosesleri görüntülemek:

Tasklist

Çalışan prosesi durdurmak:

Taskkill /PID

Event log’ları listelemek:

Wevtutil el

Belirtilen bir log için sorgulama:

Wevtutil qe /f:text

Export etme:

Wevtutil epl

Event logları temizleme:

Wevtutil cl

6. DİSK VE DOSYA SİSTEMİ

Disk bölümlerini yönetme:

Diskpart /?

Software RAID yönetme:

Diskraid /?

Volume Mount noktalarını yönetme:

mountvol /?

Volume birleştirme:

Defrag /?

Volume’u NTFS dosya sistemine çevirme:

Convert /FS:NTFS

Bir dosyayı Compact etme:

Compact /?

Açık dosyaları yönetme:

Openfiles /?

VSS dosyalarını yönetme :

Vssadmin /?

Dosya sistemlerini yönetme:

Fsutil /?

Dosya imzalarını yönetme:

Sigverif /?

Dosya ve klasör sahipliğini alma:

Icacls /?

7. DONANIM

Yeni bir donanım sürücüsü ekleme:

1. İlgili sürücüyü %homedrive%\ path’e kopyalayın.

2. Komut satırını açın;

pnputil -i -a %homedrive%\\.inf yazın.

Donanım sürücüsünü kaldırma:

1. Yüklü olan sürücüleri görmek için:

Sc query type= driver

2. Komut satırını açın:

Sc delete

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.