PostgreSQL Function kullanımı

PostgreSQL Function kullanımı

Merhaba arkadaşlar bu örnek çalışmamızda Postgres üzerinde sonuç integer geri dönecek bir Function yazıyoruz  sizde uygulamanızda  bu sorguyu kullanarak daha kolay hızlı çözümler sunabilirsiniz

 

Örnek  KULLANIMI : select * from f_rafstok (‘U00021’) as rafstok

CREATE FUNCTION f_rafstok (character varying)
 RETURNS integer AS
$BODY$
DECLARE miktar integer;
BEGIN
select coalesce(sum(tu_rafadresler.miktar*(select tu_rafambalaj.adet from tu_rafambalaj where tu_rafambalaj.id=tu_rafadresler.ambalaj_id)),0) into miktar from tu_rafadresler where kod=$1;
return miktar;
END;
$BODY$
  LANGUAGE plpgsql VOLATILE COST 100;

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.