Bootstrap DatePicker (Calendar) example in ASP.Net

Bu makalede, C # ve VB.Net kullanarak ASP.Net’te Sunucu Tarafındaki (Kod Arkası) Düğme üzerindeki Bootstrap

DatePicker (Takvim) öğesinin seçili Tarihini nasıl alacağınız göstereceğiz.

Seçilen Tarihin Tarih formatı dd / AA / yyyy formatına ayarlanacaktır.

Bootstrap DatePicker Eklentisi
Bu makalede, BootPrap eklentisi için DatePicker kullanır.

HTML 
Aşağıdaki HTML bir ASP.Net TextBox ve bir Düğmeden oluşur. TextBox’un ReadOnly özelliği, True olarak ayarlanır.
<asp: TextBox ID = “txtDate” runat = “sunucu” ReadOnly = “true”> </ asp: TextBox>
<asp: Button ID = “btnSubmit” runat = “server” Text = “Gönder” OnClick = “btnSubmit_Click” />

 

<!-- Bootstrap -->
<script type="text/javascript" src='https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.8.3.min.js'></script>
<script type="text/javascript" src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.0.3/js/bootstrap.min.js'></script>
<link rel="stylesheet" href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.0.3/css/bootstrap.min.css'
  media="screen" />
<!-- Bootstrap -->
<!-- Bootstrap DatePicker -->
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-datepicker/1.6.4/css/bootstrap-datepicker.css" type="text/css"/>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-datepicker/1.6.4/js/bootstrap-datepicker.js" type="text/javascript"></script>
<!-- Bootstrap DatePicker -->
<script type="text/javascript">
  $(function () {
    $('[id*=txtDate]').datepicker({
      changeMonth: true,
      changeYear: true,
      format: "dd/mm/yyyy",
      language: "tr"
    });
  });
</script>
C#
protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
{
  string dt = Request.Form[txtDate.UniqueID];
  ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "Alarm", "alert('Selected Date: " + dt + "');", true);
}
 
VB.Net
Protected Sub btnSubmit_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
  Dim dt As String = Request.Form(txtDate.UniqueID)
  ClientScript.RegisterStartupScript(Me.GetType(), "alert", "alert('Selected Date: " & dt & "');", True)
End Sub

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.