ASP.Net ile Sql Server üzerinden veri çekerek ping atmak

SqlConnection cnn = new SqlConnection(Degiskenler.SqlStr);
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      string ipadresim = "";
      ipadresim = IPADRES();
      if (ipadresim.Length > 0)
      {
        PingSorgula(ipadresim);
      }
      else
      {
        lbl_ping.Text = "IP Adresi Bulunamadı";
      }
    }
    public string IPADRES()
    {
      string _sonuc = "", _sorgu = "";
      cnn.Open();
      _sorgu = "select ip from T_BilgisayarListesi where id=" + Request["id"];
      SqlCommand emir = new SqlCommand(_sorgu, cnn);
      try { _sonuc = emir.ExecuteScalar().ToString(); cnn.Close(); }
      catch { }
      return _sonuc;
    }
    private void PingSorgula(string _adres)
    {
      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        Ping ping = new Ping();
        PingReply DonenCevap = ping.Send(_adres);
        if (DonenCevap.Status == IPStatus.Success)
        {
          // server ip adresini verir. 
          lbl_ping.Text += DonenCevap.Address.ToString() + "<br/>";

          //server cevap süresini ms cinsinden verir. 
          lbl_ping.Text += DonenCevap.RoundtripTime.ToString() + "<br/>";

          //server yayına başladıktan sonra geçen gün sayısını verir. 
          lbl_ping.Text += DonenCevap.Options.Ttl.ToString() + "<br/>";
        }
        else if (DonenCevap.Status == IPStatus.TimedOut)
        {
          lbl_ping.Text = ("Zaman Aşımına Uğradı.");
        }
      }
    }

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.